Nyitva tartás

Hétfő Zárva
Kedd 10 - 16
Szerda 10 - 16
Csütörtök 10 - 16
Péntek 10 - 16
Szombat Bejelentkezéssel
Vasárnap Zárva

Események

  • Nincs közelgő esemény

Belépés

Fejlesztési terv

Mai rohanó világunkban szinte észre sem venni, ha egy épület falára fekete zászló kerül. A gyász jelképe ez, mely igazán akkor érinti meg lelkünk mélyét, amikor érzelmileg jobban kötődtünk a közülünk távozóhoz. A napokban a szegedi Móra Ferenc Múzeum előtt ez a zászló árulkodott arról, hogy Szeged város kiváló rovarásza, dr. Gaskó Béla, itt hagyott bennünket.

Ismét elment valaki, akit sokan szerettek és tiszteltek. Minden túlzás nélkül állítható, hogy igen sokrétű tevékenységével Szeged város kulturális életének egyik meghatározó egyénisége és korszakalkotója volt.

Kora gyermekkorától érdeklődött a természet iránt, fogékony volt minden rezdülésére. Ezt a szeretetet adta tovább mindenkinek, akivel csak találkozott. Számos fiatalt indított el pályáján, sugallta nekik optimizmusát, jókedvét, humorát és életszeretetét, mely nála a természet szeretetével egyenértékű volt.

Dr. Gaskó Béla egyszerre több tudományterületen alkotott maradandót. Fáradhatatlan lelkesedéssel kutatta a Dél-alföldi régió élővilágát, gyűjtötte a bogarakat, azon belül is a cincérek érdekelték leginkább. Elévülhetetlen érdeme, hogy 40 év alatt létrehozta a legnagyobb vidéki bogárgyűjteményt. Először hívta fel a tudományos élet figyelmét a vörösbarna háncscincér (Phymatodes puncticollis), a mácsonya-bogáncscincér (Agapanthia osmanlis) és az amerikai darázscincér (Neoclytus acuminatus) hazai előfordulására. Kollekciója a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Interaktív Természetismereti Tudástárában előzetes bejelentkezés alapján bárki számára megtekinthető.

A természetvédelem területén is kiemelkedő eredményeket ért el. Olyan átfogó, természeti értékfeltáró programokat indított, amelyek megalapozták a védelemre érdemes dél-alföldi természetes és természetközeli élőhelyek törvényi oltalom alá helyezését. 1998 és 2000 között irányítása alatt zajlott az M5-ös autópálya Csongrád megyét érintő nyomvonalának megelőző természettudományos alapfelmérése.

Eredményeit, tapasztalatait nagyszámú publikációban és több monografikus írásban tette közkincsé.

Szemet gyönyörködtető kiállításokkal kápráztatta el a nagyközönséget. Az általa rendezett tárlatok alapvető jellemzője az alapos tudományos felkészültség, az átfogó szemléletmódról árulkodó interdiszciplináris megközelítés, és a nagyközönség számára is befogadható, látványos, ugyanakkor tényszerű tálalás. Állandó, időszaki és vándorkiállításai fontos szerepet játszottak, illetve játszanak ma is, az általános, valamint a középiskolai biológia oktatás kiegészítésében.

Irányítása alatt virágzott újra fel a szegedi Móra Ferenc Múzeum Természettudományi Osztálya. A sokszor méltatlan módon, mostohagyermekként kezelt részlegen nyugállományba vonulásáig erőfeletti munkával dolgozott. Hosszú időn keresztül általános igazgatóhelyettesként, később megbízott igazgatóként kiemelkedően irányította az intézmény munkáját.

Aktívan bekapcsolódott a természetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek tevékenységébe is, és hosszú ideig tagja volt a CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület elnökségének.

Abban a szerencsében lehetett része, hogy még életében próbálták megbecsülni, áldozatos munkáját kitüntetésekkel honorálták. Életművét a szakma 2006-ban Pro Natura Emlékplakettel ismerte el, 2012-ben pedig megkapta a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést. Ásotthalom és környéke a legkedvesebb gyűjtőhelyei közé tartozott, mely nagyközség 2013-ban díszpolgárának választotta.

2016. december 5-én 11 órakor a szegedi Evangélikus temetőben kísérjük végső útjára. Búcsúztatása 2016. december 11-én 10 órakor lesz a szegedi evangélikus templomban. Emléke szívünkben örökké élni fog.

 

 

05/23/2015 14:00
Europe/Budapest
Intézmény: 
SZTE JGYPK ITT
Létszám: 
6fő

 

Egyesületünk célja támogatást nyújtani és megerősíteni a felnövekvő generációk környezet- és természetvédelmi gondolkodását, szemléletét, illetve erősíteni ez irányú felelősségtudatát. A projekt célja a gyermekek játékos eszközökkel való környezeti nevelése volt, hogy a már most, kisgyermekkorban értéket tulajdonítsanak az alapvető emberi környezeti feltételeknek. Egyesületünk a projekt keretében óvodáskorú tehetségígéretes gyermekek számára szervezett meg egy öt napig tartó nyári fenntarthatósági és környezetvédelmi ismeretátadást megcélzó programsorozatot Szegeden és környékén. A foglalkozások megszervezésénél a fő szempont az volt, hogy a résztvevő óvodáskorú gyermekek megfelelő figyelemben és képességeikhez illeszkedő gondozásban, oktatásban részesüljenek. 

A foglalkozások elsődleges célja az volt. hogy a résztvevő gyermekeket környezettudatosságra neveljük, fenntarthatósági ismereteket adjunk át. A program alapgondolata az óvodában elkezdődő környezeti nevelés ismeretátadásának helyi, azaz lokális témakörei köré épült fel: a gyermek óvodáskorában egy-egy területen rengeteg ismeretanyagot halmoz fel. A gyerekek a program során közvetlen kapcsolatba kerültek a természettel, az itt szerzett tapasztalatokon keresztül pedig a környezetvédelem kérdése is a látóterükbe kerül. A cél az volt, hogy tehetségüket és képességeiket a foglalkozásokon keresztül a fenntartói fogyasztói szokások és a környezetvédelem témakörében képesek felismerni és a későbbiekben kamatoztatni – akár a velük közvetlen napi kapcsolatban álló személyek (szülők, családok, barátok) figyelme is felkeltődjön a fenntartható életmód, a természet védelme és szeretete iránt.

 

A programról a szervezet projektweboldalán olvashat bővebbet:

http://oqklub.eu/content/termeszetismereti-programok-ovodasoknak-0

 

A galéria a következő linken található:

http://oqklub.eu/content/termeszetismereti-programok-ovodasoknak

 

A program általános célja egy, a szegedi és Szeged környáki általános és főként középiskolai diákok számára a szakmatanuláshoz kapcsolódó kompetenciákat elmélyítő nyári tehetséggondozó programok kidolgozása és megvalósítása, ahol a tehetséges tanulók természettudományos, matematikai és műszaki pályaorientációjának támogatása. A foglalkozások egy 10 napos, „nem ottalvós” nyári (foglalkoztató) tábor keretei között kerülnek lebonyolításra, amely elősegíti a célcsoport számára a természettudományos ismeretek gyakorlatban történő hatékonyabb gyakorlati elmélyítését tudományos kísérletek segítségével.

A program konkrét célja, hogy a foglalkozások megszervezésével, hogy a dél-alföldi régió fiataljai számára lehetőséget nyújtsunk a természettudományok felé való nyitásnak, megszerettetésének. A cél, hogy a foglalkozásokon résztvevők komplex képet kapjanak az érintett területek (természettudományos, matematikai és műszaki) sajátosságairól, összefonódásáról, akár azok hétköznapi használhatóságára, valamint az hogy a későbbi célirányos pályaválasztásban is támpontként szolgálhasson számukra a megszerzett, megtapasztalt ismeret, készség és tudás.

A tevékenységeknek Szegeden az SZTE JGYPK Interaktív Természetismereti Tudástár biztosít helyet, ahol az érdeklődők hatékonyan el tudják sajátítani / fejleszteni tudják a természettudományos kompetenciáikat. A programokban 10-10 fő általános és középiskolai diák vesz részt differenciált tudást biztosító foglakozás sorozatokon.

 

A programról a szervezet projektweboldalán olvashat bővebbet:

http://oqklub.eu/content/nyari-kompetenciafejleszto-termeszetismereti-matematikai-es-muszaki-foglalkozasok-szegedi

 

A galéria a következő linken található:

http://oqklub.eu/content/nyari-kompetenciafejleszto-biologia

http://oqklub.eu/content/nyari-kompetenciafejleszto-fizika

http://oqklub.eu/content/nyari-kompetenciafejleszto-foldrajz

http://oqklub.eu/content/nyari-kompetenciafejleszto-kemia

http://oqklub.eu/content/nyari-kompetenciafejleszto-kemia

http://oqklub.eu/content/nyari-kompetenciafejleszto-kornyezetvedelem

http://oqklub.eu/content/nyari-kompetenciafejleszto-kulturtortenet

http://oqklub.eu/content/nyari-kompetenciafejleszto-matematika-muszaki-ismeretek-szamitastechnika

http://oqklub.eu/content/nyari-kompetenciafejleszto-technika

„Interaktív természettudományos foglalkozások fiatalok számára” (Pályázati azonosító: TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0512)

"Teleki Virág Vetélkedő 2014"

Teleki-virág vetélkedő 2014. Annak érdekében, hogy a hazai középiskolás diákok Erdéllyel kapcsolatos ismereteiket elmélyíthessék, s lehetőséget biztosítsunk arra, hogy az Erdélyben és az Anyaországban élő diákok között rendszeres kapcsolat alakuljon ki, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Interaktív Természetismereti Tudástára (ITT) a Romániai Magyar Pedagógusok Szervezetének Teleki Oktatási Központjával (Szováta) és a Csemete Természet- és Környezetvédelmi Egyesülettel összefogva – 2014-ben harmadik alkalommal hirdeti meg gimnáziumi és szakközépiskolai diákok számára az Erdély kultúrtörténetével és természeti értékeivel kapcsolatos vetélkedősorozatát. A három fordulós vetélkedősorozaton két fős csapatok indulhatnak. Az első fordulóban a csapatoknak egy rövid (max. 12 oldal) dolgozatot kell készíteniük az ajánlott tíz témakör egyikéből: Erdély Hunyadi Mátyás korában; Erdélyi fejedelmek; Erdély természettudósai; Erdélyi származású magyar utazók, felfedezők ; Ősi nép mesterségek Erdélyben; Egykori erdélyi madár-, és növénynevek; Verespatak – bányák és bányászok a régi Erdélyben; Nevezetes székelyföldi falvak; Kisvasutak Erdélyben; Vadászatok a régi Erdélyben. A dolgozatokat készítő csapatok a második fordulóban (2014. március 28.) PPt formátumban (Microsoft PowerPoint 97/2000/2003/ XP) bemutatják dolgozataikat és egy vetélkedőn vesznek részt az Interaktív Természetismereti Tudástárban, melynek témája: Erdély kulturális és természeti értékei – különös tekintettel a Sóvidékre. A hazai verseny győztesei (az első három csapat) 2014. április 13-16. között erdélyi középiskolásokkal mérhetik össze tudásukat a Teleki-virág Interaktív Természetvédelmi Vetélkedőn, a szovátai Teleki Oktatási Központban, ill. az első hat csapat tagjai nyáron a CSEMETE Egyesület bugaci oktatóközpontjában egy természetismereti táborban ismerkedhetnek meg erdélyi magyar diáktársaikkal. A dolgozatok megírása során törekedni kell az adott történelmi kor társadalmi és természeti viszonyainak pontos bemutatására, kultúrtörténeti jelentőségére, ill. a magyar és nemzetközi tudománytörténeti vonatkozásokra. Szerencsés felhívni a figyelmet olyan érdekességekre, tényekre, melyek a hazai nagyközönség és diákság számára eddig kevésbé voltak ismertek! A vetélkedőre jelentkező csapatoknak a felkészüléshez szükséges információkat az Interaktív Természetismereti Tudástár biztosítja. A jelentkezés határideje 2014. március14.. A dolgozatok benyújtásának határideje: 2014. március 14. Jelentkezési cím: Interaktív Természetismereti Tudástár 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. vagy: ilosvay@jgypk.u-szeged.hu levelezési címen

Projektcím: Interaktív természettudományos foglalkozások fiatalok számára

Projektkód: TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0512

Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem

Projektidőszak: 2013.11.01-2014.10.30.

E-mail: projekt@jgypk.u-szeged.hu

Web: www.jgypk.hu

A projekt azonosítója: DAOP-2008-2.1.1/B-0004
A projekt időtartama: 2009. január - 2010. december 31.
Támogatás: 137 140 721 Ft

Önerő: 24 300 000 Ft
Projekt gazda: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógiai Kar

A projekt missziója:

a látogatók és felhasználók - korra való tekintet nélkül - modern és természettudományos ismeretekre tegyenek szert. A Tudástár friss szemléletű, eredményközpontú szolgáltatásokat kíván nyújtani az érdeklődőknek, ezzel a szabadidő hasznos eltöltését, a tudáshoz és ismeretekhez való szabad hozzáférést biztosítja a dél-alföldi régió látogatóinak és lakosainak. Emellett alapvető feladata lesz a tudományok népszerűsítése és vonzóvá tétele és a nagyközönség érdeklődésének felkeltése a természettudományok iránt. Ezzel elsősorban a befogadásra helyezzük a hangsúlyt, és a résztvevőkkel való együttműködésben arra keressük a választ, hogy mi történik vagy mi történhet meg a világunkkal. Látogatóinkkal együtt kutatjuk, hogy mi lehet a tudomány szerepe életünk és környezetünk megértésében és jobbításában.

A projekt részletezése: A Tudástár három elemből tevődik össze: a kiállításból, a bemutató órákból és a "Próbáld ki laboratórium"-ból.

Kiállítás:

a Kar gyűjteményeinek eredete a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola elődjének, a Polgári Iskolai Tanárképző Intézet idejére nyúlik vissza. A herbáriumot és az állattani gyűjteményt, mely mintegy 10000 fajt tartalmaz, a Kulturális Örökség Igazgatósága védetté nyilvánította, így jelenleg a Magyar Kulturális Örökség részét képezi. A fiatalok a legteljesebb természetességgel használják az internetet hétköznapi kommunikációjuk, szabadidejük, tanulásuk során. Ezt kihasználva a kiállítási tér kulcsszava az interaktivitás, ahol informatív oktatásra, játékos és/vagy szórakoztató részvételre, kreatív közreműködésre nyílik lehetőség az információs csomópontokon. A tudástár interaktív, ismeretterjesztő és befogadó. Más szóval: nem hagyományos, hanem a résztvevői jelenlétre és a látogatói/közreműködői hozzájárulásokra erősen alapoz.

Bemutató órák:

az előadóteremben zajlanak előre meghatározott korosztályoknak megfelelő tematika szerint. A látogatócsoportok igényük szerint választhatnak különféle témakörökből (matematika, kémia, fizika, földrajz, technika), és szakavatott előadóink 45 perces modulokban a természettudományok érdekes rejtélyeibe vezetik be a látogatókat. Bizonyos (az órarendben nem szereplő) témákból előzetes felkérés alapján külön előadást is tartunk. Az előadások igény szerint általános és középiskolásoknak illetve általánosan művelő tárgyként bármely egyetemistának vagy az érdeklődő nagyközönségnek is ajánlhatóak.

"Próbáld ki laboratórium":

a laboratóriumi szemléltető-bemutató programok elsődlegesen az általános és középiskolás fiatalok számára készülnek (6-18 éves korosztályoknak), de családokat és más korosztályokat, például a szépkorúakat is célunk bevezetni a tudományos kísérletezés titkaiba. Itt gyakorlattal rendelkező, minősített kutatóink vezetésével naponta többször látványos kísérleteket végeznek majd látogató csoportjaink. A látogatók saját fizikai és szellemi képességeiket, érzékszerveiket is kipróbálhatják: számos eszközünk alkalmas érzékelésünk fonák oldalainak és korlátainak feltárására, így meglepő, játékos tudományt kínál azoknak is, akik eddig idegenkedtek ettől a világtól.