Nyitva tartás

Hétfő Zárva
Kedd 10 - 16
Szerda 10 - 16
Csütörtök 10 - 16
Péntek 10 - 16
Szombat Bejelentkezéssel
Vasárnap Zárva

Események

  • Nincs közelgő esemény

Belépés

Fejlesztési terv

A TUDÁSTÁR 2017. SZEPTEMBER 16-TÓL SZOMBATONKÉNT ZÁRVA TART.

MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK.

Tájékoztatjuk kedves látogatóinkat, hogy a nyári nyitvatartás szerint július 1. és augusztus 31. között szombatonként zárva tartunk. 

Felhívjuk Tisztelt Látogatóink figyelmét, hogy a Tudástár 2017. július 1-től augusztus 31-ig szombatonként zárva tart.

Mai rohanó világunkban szinte észre sem venni, ha egy épület falára fekete zászló kerül. A gyász jelképe ez, mely igazán akkor érinti meg lelkünk mélyét, amikor érzelmileg jobban kötődtünk a közülünk távozóhoz. A napokban a szegedi Móra Ferenc Múzeum előtt ez a zászló árulkodott arról, hogy Szeged város kiváló rovarásza, dr. Gaskó Béla, itt hagyott bennünket.

Ismét elment valaki, akit sokan szerettek és tiszteltek. Minden túlzás nélkül állítható, hogy igen sokrétű tevékenységével Szeged város kulturális életének egyik meghatározó egyénisége és korszakalkotója volt.

Kora gyermekkorától érdeklődött a természet iránt, fogékony volt minden rezdülésére. Ezt a szeretetet adta tovább mindenkinek, akivel csak találkozott. Számos fiatalt indított el pályáján, sugallta nekik optimizmusát, jókedvét, humorát és életszeretetét, mely nála a természet szeretetével egyenértékű volt.

Dr. Gaskó Béla egyszerre több tudományterületen alkotott maradandót. Fáradhatatlan lelkesedéssel kutatta a Dél-alföldi régió élővilágát, gyűjtötte a bogarakat, azon belül is a cincérek érdekelték leginkább. Elévülhetetlen érdeme, hogy 40 év alatt létrehozta a legnagyobb vidéki bogárgyűjteményt. Először hívta fel a tudományos élet figyelmét a vörösbarna háncscincér (Phymatodes puncticollis), a mácsonya-bogáncscincér (Agapanthia osmanlis) és az amerikai darázscincér (Neoclytus acuminatus) hazai előfordulására. Kollekciója a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Interaktív Természetismereti Tudástárában előzetes bejelentkezés alapján bárki számára megtekinthető.

A természetvédelem területén is kiemelkedő eredményeket ért el. Olyan átfogó, természeti értékfeltáró programokat indított, amelyek megalapozták a védelemre érdemes dél-alföldi természetes és természetközeli élőhelyek törvényi oltalom alá helyezését. 1998 és 2000 között irányítása alatt zajlott az M5-ös autópálya Csongrád megyét érintő nyomvonalának megelőző természettudományos alapfelmérése.

Eredményeit, tapasztalatait nagyszámú publikációban és több monografikus írásban tette közkincsé.

Szemet gyönyörködtető kiállításokkal kápráztatta el a nagyközönséget. Az általa rendezett tárlatok alapvető jellemzője az alapos tudományos felkészültség, az átfogó szemléletmódról árulkodó interdiszciplináris megközelítés, és a nagyközönség számára is befogadható, látványos, ugyanakkor tényszerű tálalás. Állandó, időszaki és vándorkiállításai fontos szerepet játszottak, illetve játszanak ma is, az általános, valamint a középiskolai biológia oktatás kiegészítésében.

Irányítása alatt virágzott újra fel a szegedi Móra Ferenc Múzeum Természettudományi Osztálya. A sokszor méltatlan módon, mostohagyermekként kezelt részlegen nyugállományba vonulásáig erőfeletti munkával dolgozott. Hosszú időn keresztül általános igazgatóhelyettesként, később megbízott igazgatóként kiemelkedően irányította az intézmény munkáját.

Aktívan bekapcsolódott a természetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek tevékenységébe is, és hosszú ideig tagja volt a CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület elnökségének.

Abban a szerencsében lehetett része, hogy még életében próbálták megbecsülni, áldozatos munkáját kitüntetésekkel honorálták. Életművét a szakma 2006-ban Pro Natura Emlékplakettel ismerte el, 2012-ben pedig megkapta a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést. Ásotthalom és környéke a legkedvesebb gyűjtőhelyei közé tartozott, mely nagyközség 2013-ban díszpolgárának választotta.

2016. december 5-én 11 órakor a szegedi Evangélikus temetőben kísérjük végső útjára. Búcsúztatása 2016. december 11-én 10 órakor lesz a szegedi evangélikus templomban. Emléke szívünkben örökké élni fog.

 

 

05/23/2015 14:00
Europe/Budapest
Intézmény: 
SZTE JGYPK ITT
Létszám: 
6fő

 

Egyesületünk célja támogatást nyújtani és megerősíteni a felnövekvő generációk környezet- és természetvédelmi gondolkodását, szemléletét, illetve erősíteni ez irányú felelősségtudatát. A projekt célja a gyermekek játékos eszközökkel való környezeti nevelése volt, hogy a már most, kisgyermekkorban értéket tulajdonítsanak az alapvető emberi környezeti feltételeknek. Egyesületünk a projekt keretében óvodáskorú tehetségígéretes gyermekek számára szervezett meg egy öt napig tartó nyári fenntarthatósági és környezetvédelmi ismeretátadást megcélzó programsorozatot Szegeden és környékén. A foglalkozások megszervezésénél a fő szempont az volt, hogy a résztvevő óvodáskorú gyermekek megfelelő figyelemben és képességeikhez illeszkedő gondozásban, oktatásban részesüljenek. 

A foglalkozások elsődleges célja az volt. hogy a résztvevő gyermekeket környezettudatosságra neveljük, fenntarthatósági ismereteket adjunk át. A program alapgondolata az óvodában elkezdődő környezeti nevelés ismeretátadásának helyi, azaz lokális témakörei köré épült fel: a gyermek óvodáskorában egy-egy területen rengeteg ismeretanyagot halmoz fel. A gyerekek a program során közvetlen kapcsolatba kerültek a természettel, az itt szerzett tapasztalatokon keresztül pedig a környezetvédelem kérdése is a látóterükbe kerül. A cél az volt, hogy tehetségüket és képességeiket a foglalkozásokon keresztül a fenntartói fogyasztói szokások és a környezetvédelem témakörében képesek felismerni és a későbbiekben kamatoztatni – akár a velük közvetlen napi kapcsolatban álló személyek (szülők, családok, barátok) figyelme is felkeltődjön a fenntartható életmód, a természet védelme és szeretete iránt.

 

A programról a szervezet projektweboldalán olvashat bővebbet:

http://oqklub.eu/content/termeszetismereti-programok-ovodasoknak-0

 

A galéria a következő linken található:

http://oqklub.eu/content/termeszetismereti-programok-ovodasoknak

 

A program általános célja egy, a szegedi és Szeged környáki általános és főként középiskolai diákok számára a szakmatanuláshoz kapcsolódó kompetenciákat elmélyítő nyári tehetséggondozó programok kidolgozása és megvalósítása, ahol a tehetséges tanulók természettudományos, matematikai és műszaki pályaorientációjának támogatása. A foglalkozások egy 10 napos, „nem ottalvós” nyári (foglalkoztató) tábor keretei között kerülnek lebonyolításra, amely elősegíti a célcsoport számára a természettudományos ismeretek gyakorlatban történő hatékonyabb gyakorlati elmélyítését tudományos kísérletek segítségével.

A program konkrét célja, hogy a foglalkozások megszervezésével, hogy a dél-alföldi régió fiataljai számára lehetőséget nyújtsunk a természettudományok felé való nyitásnak, megszerettetésének. A cél, hogy a foglalkozásokon résztvevők komplex képet kapjanak az érintett területek (természettudományos, matematikai és műszaki) sajátosságairól, összefonódásáról, akár azok hétköznapi használhatóságára, valamint az hogy a későbbi célirányos pályaválasztásban is támpontként szolgálhasson számukra a megszerzett, megtapasztalt ismeret, készség és tudás.

A tevékenységeknek Szegeden az SZTE JGYPK Interaktív Természetismereti Tudástár biztosít helyet, ahol az érdeklődők hatékonyan el tudják sajátítani / fejleszteni tudják a természettudományos kompetenciáikat. A programokban 10-10 fő általános és középiskolai diák vesz részt differenciált tudást biztosító foglakozás sorozatokon.

 

A programról a szervezet projektweboldalán olvashat bővebbet:

http://oqklub.eu/content/nyari-kompetenciafejleszto-termeszetismereti-matematikai-es-muszaki-foglalkozasok-szegedi

 

A galéria a következő linken található:

http://oqklub.eu/content/nyari-kompetenciafejleszto-biologia

http://oqklub.eu/content/nyari-kompetenciafejleszto-fizika

http://oqklub.eu/content/nyari-kompetenciafejleszto-foldrajz

http://oqklub.eu/content/nyari-kompetenciafejleszto-kemia

http://oqklub.eu/content/nyari-kompetenciafejleszto-kemia

http://oqklub.eu/content/nyari-kompetenciafejleszto-kornyezetvedelem

http://oqklub.eu/content/nyari-kompetenciafejleszto-kulturtortenet

http://oqklub.eu/content/nyari-kompetenciafejleszto-matematika-muszaki-ismeretek-szamitastechnika

http://oqklub.eu/content/nyari-kompetenciafejleszto-technika